Preise

Physiotherapie – 30 Minuten  60,- Euro
Physiotherapie – 45 Minuten  90,- Euro